Print

.........................................................................................................................................................................

References:

AGROBELLA, s.r.o., Bratislava 31340776
AgroComp Nitra, s.r.o., Nitra 34141791
Agro - družstvo Šipice so sídlom v Ladzanoch 31632700
AGROPODNIK, a.s. Lietavská Lúčka 31573541
AGRORACIO - Tornaľa, spol. s r.o. 31601260
AGROSTAV, a.s., Lučenec
Aladár Knís, B. Bystrica 22626107
AROS, s.r.o., Bratislava 36379743
AVIANA, spol. s r.o., Pezinok 31370578
AVC MOGET, s.r.o., Čadca 31614418
AVT INTERNATIONALE, s.r.o., Bratislava 31349544
AWP Brain, a.s., Miloslavov 35735082
AŽEX, s.r.o. Modra 34119523
BT Trading s.r.o., Holíč 36272272
CASÍNO Bratislava
CLARIANT CONZULTING, A. G., L. Mikuláš 31937055
COLOSS, s.r.o., Košice 31674194
ČSAO, š.p., Lučenec ( Čsl. automob. oprav. ) 00154491
DB Leasing, a.s., Bratislava 35686634
DEMETAL, š.p., Bratislava 00678643
DIRECT 21, a.s., Bratislava 35729112
Domáce potreby, š.p., Prešov 00021300
Donau metallwaren spol. s r. o., Dobrá Voda 31102905
Dopravná poisťovňa, a.s., Bratislava 31634834
Drobný tovar, š.p., B. Bystrica 00021407
Družstvo "KLIBOS" so sídlom v Zákamennom / PVOD v Zakamennom - členstvá 00590371
Duklianské tlačiarne, š.p., Prešov 00153478
EAST BROKER Slovakia, o.c.p., Bratislava 31594824
ECODATA, s.r.o., Bratislava 35713674
EGU výskumný ústav energetický, s.r.o., Bratislava 31364900
ELCENT, spol. s r.o., Lučenec 31573983
Elektronizácia priemyselných stavieb - Košice štátny podnik 00687561
ELEKTROSVIT služby,s.r.o., Nové Zámky 36523461
ELITEX, a.s., Šurany 31410154
ESK, a.s., ( Európska cestovná poisťovňa a.s.), Bratislava 34133194
EXIMON, s.r.o., Šaľa 31426778
EXMONT, s.r.o., Ilava 00692221
FALCAO, s.r.o., Nitra 34102302
FINNSLOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 00617873
FIX, s.r.o., B. Bystrica 31576010
FOLCENT, s.r.o., Lučenec 31538141
Gallo Slovakia a.s., Prievidza 36305359
GOLDEN CHANG SLOVAKIA, s.r.o., Prázdnovce 35706414
GOSSYCOM, š.p., Kúty - Bavlnárske závody, Levitex 30416884
GUNDINY, s.r.o, Bratislava 31377432
H&H, s.r.o., Rožňava 10748229
HEINRICH NICKEL, GmbH - obch. zast. 30804876
HFB s.r.o., Dunajská Streda 36693898
Hydinársky š.p., Bratislava 00155187
I. S. M. C. P., a.s., Bratislava 31358179
Ing. Peter Šiška - ATHEA 22696261
INMET TRADE, s.r.o., Košice 31726038
Interhotel Bratislava, š.p., Bratislava 00022047
Ivan Paulovič, CAMP REKREA - Promax, Prašice 11741881
IZO, š.p., Čáb - Nitra, ELEKTROPORCELÁN 00159620
JAVORINA, š.p., L. Mikuláš 00156981
JLP, s.r.o., Poriadie, Myjava 36314447
Jozef Jurica - MOTORCENTRUM 17546460
KK-M agropodnik, s.r.o.,ŠM Martin 31646425
KLAS, a.s., Veľký Krtíš 31562434
KORASAN, s.r.o., Trnava - SLOVENA Rajec 35682345
Košická mliekareň, a.s., Košice 31651534
KOTVAS, s.r.o., Nová Bystrica 31560571
KOVOCENT, s.r.o., Lučenec 31604099
L. I. R., a.s., Chynorany
bývalé ľanárske a konopárske závody, Chynorany
36294209
LARK, s.r.o., Košice 31669719
LEKKERLAND Slovensko, spol. s r.o., Senec 35848651
LIGHT PRODUCTS, a.s., Bratislava 35729660
LOCKE GROUP LTD., org. zl., Trenčín 37919156
MAC, s.r.o., Bratislava 17318386
MAC - Trade spol. s r.o., Bratislava 31319076
Margita Zaťková - obchod s nábytkom, B. Štiavnica 30461235
MARTINMETAL kováčňa, a.s., Martin 36379808
Mäsokombinát NOVUM, a.s., Nové Zámky 35747196
Mäsový priemysel, š.p., Komárno 00680575
McCAIN, s.r.o., Bratislava 35698861
MICROPLAST, a.s., Bratislava 35715499
MILKTRADE, a.s., Ľubina 36181757
MIOS, s.r.o., Michalovce 31677312
MIRIOTEX, s.r.o., Bratislava 17312540
MODUS - Tatrasvit, š.p., Košice 00688126
MONSTING, s.r.o., Čadca 30227089
MOTORY a.s. Martin; Lipany; Turčianske Teplice 36372323
MVV EPS Slovensko, s.r.o., B. Bystrica 31645658
NAD LEDOS, a.s., Levice - len OS 34151508
NETWORK TWENTY ONE, s.r.o., Bratislava 31390463
NIVEL, s.r.o., Nitra 31445594
NOFRA a.s., Bratislava 31332366
NOVA, s.r.o., Nové Zámky 34117377
NYCOMED, s.r.o., Bratislava - len OS 35683864
OBCHOD s palivami, š.p., Lučenec 00492086
OPKS, š.p., Poprad, komunálne služby Tatr. Lomnica 00141046
ORAVA Business Development, s.r.o., OBD, D. Kubín 00615927
OVOCIE - ZELENINA, š.p., Bratislava 00054444
PD Bardoňovo 00199095
PD Blahová - Bellová Ves 00191337
PD Dolný Pial 00194565
PD Ďurkov 17149240
PD Kalinovo 00196029
PD KLAS, Tekovské Lužany 00159235
PD Nemčiňany, Malé a Veľké Vozokany 00162965
PD Olešná - Družstvo Olešná 00222356
PD Petrovice 30226899
PD pod. vlastníkov, Moravský Svätý Ján 00203491
PDS, s.r,o., Prešov 31679617
PEGURORM SLOVAKIA, s.r.o., Poprad 31732658
Poľnohosp. obchodné družstvo Harčáš-Komárno 00588814
POĽNOMONT, š.p., Dunajská Streda - len OS 00677817
Poľnoriso - Sobôtka š.p. (Plemenársky podnik R. Sobota, ŠM Gemer, ŠM Tornaľa), R. Sobota 30415489
Poľnoriso - Sobôtka š.p.,R. Sobota 30415489
POSIZ, s.r.o., Košice 31661866
Pozemné stavby, š.p., Čadca
Pozemné stavby, š.p., Trnava 00153788
P & P Management Impulse, spol. s r.o., Bratislava 31356591
PPD v Gemeri 00201553
PPD Záhoran Gajary, Gajary 00190373
PRATEX PLUS, s.r.o., Čadca 36003590
PRO-AGROFARM, s.r.o., Bratislava 35740345
PVOD PILSKO Mútne okr. D. Kubín - len OS 00005835
QLAB, a.s., Bratislava 31392521
RAND-TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Bratislava 31383301
REDITUS, s.r.o., Bratislava 35830841
REGA, s.r.o., Zázrivá 31584152
REMY SLOVAKIA, s.r.o., Vinosady 31450105
SAD TZP Prešov, š.p. 31710387
SAF - HOLLAND Slovakia s.r.o., B. n/Bebravou 35784725
SALEX, v.o.s., B. Bystrica 30226198
SANAFROST, s.r.o., Bratislava 30414598
SANDRIK, a.s., Hodruša Hámre 31562337
SBD " DOM " Košice 00690767
SEM-EX, s.r.o., Bratislava 34117962
SKI Orava, a.s. 36006238
Slovakotex, a.s. (ETIKETA, Uzotex, I.P.T), Trenčín 00597767
SLOVAKSTIR, s.r.o., Košice 31668992
SLOVFRUKT, š.p., Bratislava 00157066
SLOVPROSPECT, s.r.o., Žilina 31568335
SLOVLIEH, š.p., Trenčín 00895539
Stavebný podnik, š.p., Malacky - Pezinok 00894630
STAVEX, š.p., Chemkostav Humenné, ( PRAMOS ) 00606006
STAVHUMA, s.r.o., Nové Zámky 34122290
Stavomontáže Račianska, a.s., Bratislava 35762268
STEEL COOP, s.r.o., Košice 31729312
STEFES ochrana rastlín, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 31103391
Stredoslovenské mliekarne, š.p., Zvolen 00155101
STS, a.s., Stropkov 31709397
ŠM AGROCOMP Klasov, štátny podnik 17638003
ŠM, š.p., HAVAJ, Stropkov 30416400
Štátne rybárstvo, š.p., Stupava 00155195
Šuhajová Ľudmila, ŠARM, Bratislava 17391091
TATTICA PRODUKCION, s.r.o., Košice 31669918
Tempa, spol. s r.o., Skalica 36234486
Teheľňa, š.p., Ivánka pri Nitre - Ponitrianske tehelne 00698423
Teheľňa, š.p., Martin 00698431
Teheľňa, š.p., Žilina; Teheľňa Pruské 00687430
TESLA, š.p., Moldava nad Bodvou 00690643
THM, a.s., Prievidza 36016187
TRITON, s.r.o., Bratislava 00602884
UNIGAL, š.p., Bratislava 00220876
Ústav ASR, š.p., Bratislava 00687847
Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie, š.p., Bratislava 00154334
Výskumný ústav výpočtovej techniky, š.p., Bratislava 30415594
WEST WARE, s.r.o., Nitra 00633992
ZELENINA, š.p., GR Bratislava 00157074
ZELENINA, š.p., Martin 00493473
ZELENINA, š.p., Nové Zámky ( Nitra, Topoľčany, Levice ) 00157082
ZELENINA, š.p., Prešov
( Michalovce, Trebišov, Bardejov, Humenné )
00003425
ZELOTRANZ, s.r.o., Nové Zámky
Zemplínska teheľňa, š.p., Krčava 00606197
ZIPP, š.p., Bratislava 00154326
Zoltán Lipkovics Csillabár, Export-Import 22834150
ZTŠ, š.p., R. Sobota 00590851
ZVL odbyt, š.p., Žilina 00152617
ZVL Skalica, a.s. 00152579

.........................................................................................................................................................................

Print

.........................................................................................................................................................................

 • Ministry of Interior Decree no. 628/2002 Z. z. implementing certain provisions of the Act on Archives and Registries and on the amendments.
 • Decree no. 242/2007 Z. z. Ministry of Interior amending and supplementing Decree of the Ministry of Interior no. 628/2002 Z. Z, which implements certain provisions of the Act on Archives and Registries and on amendments to some laws as amended by Decree no. 251/2005 Z. z.
 • And regulations that determine the rights and obligations of registry creators for special types of registry records

..........................................................................................................................................................................

 

Print

.........................................................................................................................................................................

1. Registry management at the SLOVEK premises

We offer The Records Management for the unit price.

The basic price of the whole complex of services for one month is: 0.02.- EUR per 1 cm documentations

Service included:

 • professional valuation of the condition for customer registry files
 • bring effective solutions based on individual customer needs
 • transport of registry records to our registry center
 • sorting, labeling and clearly identify the cutomer documents
 • build registry structure
 • search for documents - providing copy of the files on customer request base
 • representation and communication with the state archives
 • scheduled phase-out of registry records
 • ensure safe and clean shredding discarded documents
 • protect documents from damage

 

Upon request we will gladly provide a free quote >>

Advantages:

 • cost saving
 • documents are sorted and have them available on request
 • complex of services offered is suitable for all types of businesses - from sole traders to large companies

2. Professional management on-site corporate registry

is to manage the registry in your company premises by our qualified officers. The possibility of timing and frequency of visits. Further details are available at regest

3. In term of long-term document storage bankrupt, we provide the following services:

 • transport whole agenda to the Slovek premises, create registry structure
 • perform scartation in terms of the Act 395/2002 Coll. with approval of the State Archives,
 • long-term agenda keeping with following rulls: (economic agenda in 10 years, payroll sheets - 50 years, personal files - 70 years)
 • provide a guarantee - we are committed to under the laws applicable to the work of filing papers to sort, shred, and continue to keep so that in the future be available for the needs of eligible individuals and institutions.

The price for services is determined by the formula: number of documents in legal cm x storage time x base price (by agreement).

If you choose the long-term storage of our company files:

 • free sorting
 • timing on customer request
 • we offer low prices with a guarantee longevity of our services
 • possibility to deduct VAT
 • accept full responsibility for the agenda
Print

..........................................................................................................................................................................

In term of long-term document storage bankrupt, we provide the following services:

 • transport whole agenda to the Slovek premises, create registry structure
 • perform scartation in terms of the Act 395/2002 Coll. with approval of the State Archives,
 • long-term agenda keeping with following rulls: (economic agenda in 10 years, payroll sheets - 50 years, personal files - 70 years)
 • provide a guarantee - we are committed to under the laws applicable to the work of filing papers to sort, shred, and continue to keep so that in the future be available for the needs of eligible individuals and institutions.

The price for services is determined by the formula: number of documents in legal cm x storage time x base price (by agreement).

If you choose the long-term storage of our company files:

 • free sorting
 • timing on customer request
 • we offer low prices with a guarantee longevity of our services
 • possibility to deduct VAT
 • accept full responsibility for the agenda

..........................................................................................................................................................................

Print

Registry center (RC) - basic information:

.........................................................................................................................................................................

BudovaArchív

.........................................................................................................................................................................

 • RC is situated in a property of Tecnicke sklo Bratislava
 • RC capacity is 11.5 kilometers saved registry records
 • RC is fully equipped for the specific purposes of the imposition of registry documents - (RC as a place of deposit)
 • registry entries are based on their character or requirements of the client
 • RC is regularly monitored for following factors: humidity and temperature to ensure the durability of stored documents
 • In terms of security, RC meet all conditions Ministerstva Vnútra SR
 • electronic fire alarm system
 • security guard 24/7
 • access only to authorized persons
 • high security at whole permisies of the Slovek

.........................................................................................................................................................................

 

More Articles...

 1. About us
 2. Contact
 3. Home
Copyright 2011
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/do1492800/www_root/templates/jhosting-tg/index.php on line 98
Slovek - Úvod. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon