Spoločnosť Slovek, spol. s r.o. bola založená v roku 1994 ako jedna z prvých spoločností na trhu, ktorá reagovala na potrebu uchovať záznamy štátnych podnikov pre požiadavky bývalých zamestnancov.

V súčasnosti je Slovek, spol, s r.o. profesionálnou spoločnosťou v oblasti poskytovania komplexnej správy registratúry hospodársky aktívnych firiem i firiem úpadcov, ktorá disponuje vlastným moderným registratúrnym strediskom.

Partnerské spoločnosti firmy Slovek, spol, s r.o.:

  • Asper, spol. s r.o.
  • ARS SLOVEK, s.r.o.
  • M - TREND, s.r.o.
  • REAL SLOVEK, s.r.o.
  • SLOVEK AKTA, s.r.o.