Zoznam spoločností, ktorých registratúrne záznamy obsahujú mzdové listy a osobné spisy býv. zamestnancov

 

AGROBELLA, s.r.o., Bratislava 31340776  
AgroComp Nitra, s.r.o., Nitra 34141791  
Agro - družstvo Šipice so sídlom v Ladzanoch 31632700  
AGROPODNIK, a.s. Lietavská Lúčka 31573541  
AGRORACIO - Tornaľa, spol. s r.o. 31601260  
AGROSTAV, a.s., Lučenec    
Aladár Knís, B. Bystrica 22626107  
AROS, s.r.o., Bratislava 36379743  
AVIANA, spol. s r.o., Pezinok 31370578  
AVC MOGET, s.r.o., Čadca 31614418  
AVT INTERNATIONALE, s.r.o., Bratislava 31349544  
AWP Brain, a.s., Miloslavov 35735082  
AŽEX, s.r.o. Modra 34119523  
BT Trading s.r.o., Holíč 36272272  
CASÍNO Bratislava    
CLARIANT CONZULTING, A. G., L. Mikuláš 31937055  
COLOSS, s.r.o., Košice 31674194  
ČSAO, š.p., Lučenec ( Čsl. automob. oprav. ) 00154491  
DB Leasing, a.s., Bratislava 35686634  
DEMETAL, š.p., Bratislava 00678643  
DIRECT 21, a.s., Bratislava 35729112  
Domáce potreby, š.p., Prešov 00021300  
Donau metallwaren spol. s r. o., Dobrá Voda 31102905  
Dopravná poisťovňa, a.s., Bratislava 31634834  
Drobný tovar, š.p., B. Bystrica 00021407  
Družstvo "KLIBOS" so sídlom v Zákamennom / PVOD v Zakamennom - členstvá 00590371  
Duklianské tlačiarne, š.p., Prešov 00153478  
EAST BROKER Slovakia, o.c.p., Bratislava 31594824  
ECODATA, s.r.o., Bratislava 35713674  
EGU výskumný ústav energetický, s.r.o., Bratislava 31364900  
ELCENT, spol. s r.o., Lučenec 31573983  
Elektronizácia priemyselných stavieb - Košice štátny podnik 00687561  
ELEKTROSVIT služby,s.r.o., Nové Zámky 36523461  
ELITEX, a.s., Šurany 31410154  
ESK, a.s., ( Európska cestovná poisťovňa a.s.), Bratislava 34133194  
EXIMON, s.r.o., Šaľa 31426778  
EXMONT, s.r.o., Ilava 00692221  
FALCAO, s.r.o., Nitra 34102302  
FINNSLOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 00617873  
FIX, s.r.o., B. Bystrica 31576010  
FOLCENT, s.r.o., Lučenec 31538141  
Gallo Slovakia a.s., Prievidza 36305359  
GOLDEN CHANG SLOVAKIA, s.r.o., Prázdnovce 35706414  
GOSSYCOM, š.p., Kúty - Bavlnárske závody, Levitex 30416884  
GUNDINY, s.r.o, Bratislava 31377432  
H&H, s.r.o., Rožňava 10748229  
HEINRICH NICKEL, GmbH - obch. zast. 30804876  
HFB s.r.o., Dunajská Streda 36693898  
Hydinársky š.p., Bratislava 00155187  
I. S. M. C. P., a.s., Bratislava 31358179  
Ing. Peter Šiška - ATHEA 22696261  
INMET TRADE, s.r.o., Košice 31726038  
Interhotel Bratislava, š.p., Bratislava 00022047  
Ivan Paulovič, CAMP REKREA - Promax, Prašice 11741881  
IZO, š.p., Čáb - Nitra, ELEKTROPORCELÁN 00159620  
JAVORINA, š.p., L. Mikuláš 00156981  
JLP, s.r.o., Poriadie, Myjava 36314447  
Jozef Jurica - MOTORCENTRUM 17546460  
KK-M agropodnik, s.r.o.,ŠM Martin 31646425  
KLAS, a.s., Veľký Krtíš 31562434  
KORASAN, s.r.o., Trnava - SLOVENA Rajec 35682345  
Košická mliekareň, a.s., Košice 31651534  
KOTVAS, s.r.o., Nová Bystrica 31560571  
KOVOCENT, s.r.o., Lučenec 31604099  
L. I. R., a.s., Chynorany
bývalé ľanárske a konopárske závody, Chynorany
36294209  
LARK, s.r.o., Košice 31669719  
LEKKERLAND Slovensko, spol. s r.o., Senec 35848651  
LIGHT PRODUCTS, a.s., Bratislava 35729660  
LOCKE GROUP LTD., org. zl., Trenčín 37919156  
MAC, s.r.o., Bratislava 17318386  
MAC - Trade spol. s r.o., Bratislava 31319076  
Margita Zaťková - obchod s nábytkom, B. Štiavnica 30461235  
MARTINMETAL kováčňa, a.s., Martin 36379808  
Mäsokombinát NOVUM, a.s., Nové Zámky 35747196  
Mäsový priemysel, š.p., Komárno 00680575  
McCAIN, s.r.o., Bratislava 35698861  
MICROPLAST, a.s., Bratislava 35715499  
MILKTRADE, a.s., Ľubina 36181757  
MIOS, s.r.o., Michalovce 31677312  
MIRIOTEX, s.r.o., Bratislava 17312540  
MODUS - Tatrasvit, š.p., Košice 00688126  
MONSTING, s.r.o., Čadca 30227089  
MOTORY a.s. Martin; Lipany; Turčianske Teplice 36372323  
MVV EPS Slovensko, s.r.o., B. Bystrica 31645658  
NAD LEDOS, a.s., Levice - len OS 34151508  
NETWORK TWENTY ONE, s.r.o., Bratislava 31390463  
NIVEL, s.r.o., Nitra 31445594  
NOFRA a.s., Bratislava 31332366  
NOVA, s.r.o., Nové Zámky 34117377  
NYCOMED, s.r.o., Bratislava - len OS 35683864  
OBCHOD s palivami, š.p., Lučenec 00492086  
OPKS, š.p., Poprad, komunálne služby Tatr. Lomnica 00141046  
ORAVA Business Development, s.r.o., OBD, D. Kubín 00615927  
OVOCIE - ZELENINA, š.p., Bratislava 00054444  
PD Bardoňovo 00199095  
PD Blahová - Bellová Ves 00191337  
PD Dolný Pial 00194565  
PD Ďurkov 17149240  
PD Kalinovo 00196029  
PD KLAS, Tekovské Lužany 00159235  
PD Nemčiňany, Malé a Veľké Vozokany 00162965  
PD Olešná - Družstvo Olešná 00222356  
PD Petrovice 30226899  
PD pod. vlastníkov, Moravský Svätý Ján 00203491  
PDS, s.r,o., Prešov 31679617  
PEGURORM SLOVAKIA, s.r.o., Poprad 31732658  
Poľnohosp. obchodné družstvo Harčáš-Komárno 00588814  
POĽNOMONT, š.p., Dunajská Streda - len OS 00677817  
Poľnoriso - Sobôtka š.p. (Plemenársky podnik R. Sobota, ŠM Gemer, ŠM Tornaľa), R. Sobota 30415489  
Poľnoriso - Sobôtka š.p.,R. Sobota 30415489  
POSIZ, s.r.o., Košice 31661866  
Pozemné stavby, š.p., Čadca    
Pozemné stavby, š.p., Trnava 00153788  
P & P Management Impulse, spol. s r.o., Bratislava 31356591  
PPD v Gemeri 00201553  
PPD Záhoran Gajary, Gajary 00190373  
PRATEX PLUS, s.r.o., Čadca 36003590  
PRO-AGROFARM, s.r.o., Bratislava 35740345  
PVOD PILSKO Mútne okr. D. Kubín - len OS 00005835  
QLAB, a.s., Bratislava 31392521  
RAND-TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Bratislava 31383301  
REDITUS, s.r.o., Bratislava 35830841  
REGA, s.r.o., Zázrivá 31584152  
REMY SLOVAKIA, s.r.o., Vinosady 31450105  
SAD TZP Prešov, š.p. 31710387  
SAF - HOLLAND Slovakia s.r.o., B. n/Bebravou 35784725  
SALEX, v.o.s., B. Bystrica 30226198  
SANAFROST, s.r.o., Bratislava 30414598  
SANDRIK, a.s., Hodruša Hámre 31562337  
SBD " DOM " Košice 00690767  
SEM-EX, s.r.o., Bratislava 34117962  
SKI Orava, a.s. 36006238  
Slovakotex, a.s. (ETIKETA, Uzotex, I.P.T), Trenčín 00597767  
SLOVAKSTIR, s.r.o., Košice 31668992  
SLOVFRUKT, š.p., Bratislava 00157066  
SLOVPROSPECT, s.r.o., Žilina 31568335  
SLOVLIEH, š.p., Trenčín 00895539  
Stavebný podnik, š.p., Malacky - Pezinok 00894630  
STAVEX, š.p., Chemkostav Humenné, ( PRAMOS ) 00606006  
STAVHUMA, s.r.o., Nové Zámky 34122290  
Stavomontáže Račianska, a.s., Bratislava 35762268  
STEEL COOP, s.r.o., Košice 31729312  
STEFES ochrana rastlín, s.r.o., Ivánka pri Dunaji 31103391  
Stredoslovenské mliekarne, š.p., Zvolen 00155101  
STS, a.s., Stropkov 31709397  
ŠM AGROCOMP Klasov, štátny podnik 17638003  
ŠM, š.p., HAVAJ, Stropkov 30416400  
Štátne rybárstvo, š.p., Stupava 00155195  
Šuhajová Ľudmila, ŠARM, Bratislava 17391091  
TATTICA PRODUKCION, s.r.o., Košice 31669918  
Tempa, spol. s r.o., Skalica 36234486  
Teheľňa, š.p., Ivánka pri Nitre - Ponitrianske tehelne 00698423  
Teheľňa, š.p., Martin 00698431  
Teheľňa, š.p., Žilina; Teheľňa Pruské 00687430  
TESLA, š.p., Moldava nad Bodvou 00690643  
THM, a.s., Prievidza 36016187  
TRITON, s.r.o., Bratislava 00602884  
UNIGAL, š.p., Bratislava 00220876  
Ústav ASR, š.p., Bratislava 00687847  
Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie, š.p., Bratislava 00154334  
Výskumný ústav výpočtovej techniky, š.p., Bratislava 30415594  
WEST WARE, s.r.o., Nitra 00633992  
ZELENINA, š.p., GR Bratislava 00157074  
ZELENINA, š.p., Martin 00493473  
ZELENINA, š.p., Nové Zámky ( Nitra, Topoľčany, Levice ) 00157082  
ZELENINA, š.p., Prešov
( Michalovce, Trebišov, Bardejov, Humenné )
00003425  
ZELOTRANZ, s.r.o., Nové Zámky    
Zemplínska teheľňa, š.p., Krčava 00606197  
ZIPP, š.p., Bratislava 00154326  
Zoltán Lipkovics Csillabár, Export-Import 22834150  
ZTŠ, š.p., R. Sobota 00590851  
ZVL odbyt, š.p., Žilina 00152617  
ZVL Skalica, a.s. 00152579
Ulož
Použivateľské nastavenia Cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Všetko prijať
Všetko odmietnuť
Joomla
Joomla výber jazyka
Prijať
Odmietnutie