1. Komplexná správa registratúry v Registratúrnom stredisku firmy Slovek

V rámci správy registratúry ponúkame komplexné služby za jednotkovú cenu.

Komplex služieb zahŕňa:

 • odborné zhodnotenie stavu podnikovej registratúry zákazníka,
 • výber efektívneho riešenia na základe individuálnych potrieb zákazníka,
 • prevoz registratúrnych záznamov do nášho Registratúrneho strediska,
 • vytriedenie, označenie a prehľadné uloženie a označenie dokumentov zákazníka,
 • vypracovanie zoznamov registratúry, preberacích protokolov, vyraďovacích zoznamov,
 • vyhľadávanie dokumentov - vyhotovovanie klasických i elektronických kópii obratom od ich vyžiadania,
 • zastupovanie a komunikácia s príslušným štátnym archívom,
 • pravidelné vyraďovanie registratúrnych záznamov,
 • zabezpečenie bezpečnej a ekologickej skartácie vyradených dokumentov,
 • Ochranu dokumentov pred poškodením a odcudzením.

 

Výhody:

 • úspora priestoru, času i nákladov,
 • dokumenty sú prehľadné a máte ich k dispozícii na vyžiadanie,
 • ponúkaný Komplex služieb je vhodný pre všetky typy podnikateľských subjektov – od živnostníkov až po veľké podniky.

2. Odborná správa podnikovej registratúry u zákazníka

je možnosť spravovať registratúru v priestoroch Vašej firmy našimi kvalifikovanými pracovníkmi. Možnosť určenia času a frekvencie návštev. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na vyžiadanie.

3. V rámci zabezpečenia dlhodobej úschovy dokumentov úpadcu, poskytujeme nasledovné služby:

 • prevzatie agendy úpadcu do priestorov registratúrneho strediska našej firmy, kde vykonáme triedenie a uloženie spisov podľa druhov a kategórii,
 • zabezpečenie vyraďovania v zmysle zákona 395/2002 Zb. z na základe súhlasu štátneho archívu,
 • zabezpečenie  dlhodobej úschovy agendy úpadcu až do uplynutia lehôt uloženia (ekonomická agenda do 10 rokov, mzdové listy - 50 rokov, osobné spisy - 70 rokov),
 • poskytnutie záruky  – zaväzujeme sa v zmysle zákonov platných pre prácu s registratúrou dokumenty triediť, skartovať a naďalej uschovávať  tak, aby boli v budúcnosti k dispozícii pre potreby oprávnených osôb a inštitúcii.

Cena za služby je stanovená podľa vzorca:  množstvo dokumentácie v cm x zákonná doba uloženia x základná cena (podľa dohody).

V prípade, že si vyberiete na dlhodobú úschovu spisov našu firmu:

 • triedenie vykonáme zdarma,
 • prispôsobíme dobu odvozu dokumentov Vašim požiadavkám,
 • ponúkneme Vám nízke ceny so zárukou  dlhodobosti našich služieb,
 • možnosť odpočtu DPH,
 • prijmeme plnú zodpovednosť za prevzatú agendu úpadcu.
Ulož
Použivateľské nastavenia Cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Všetko prijať
Všetko odmietnuť
Joomla
Joomla výber jazyka
Prijať
Odmietnutie