V rámci zabezpečenia dlhodobej úschovy dokumentov úpadcu, poskytujeme nasledovné služby:

  • prevzatie agendy úpadcu do priestorov registratúrneho strediska našej firmy, kde vykonáme triedenie a uloženie spisov podľa druhov a kategórii,
  • zabezpečenie vyraďovania v zmysle zákona 395/2002 Zb. z na základe súhlasu štátneho archívu,
  • zabezpečenie  dlhodobej úschovy agendy úpadcu až do uplynutia lehôt uloženia (ekonomická agenda do 10 rokov, mzdové listy - 50 rokov, osobné spisy - 70 rokov),
  • poskytnutie záruky  – zaväzujeme sa v zmysle zákonov platných pre prácu s registratúrou dokumenty triediť, skartovať a naďalej uschovávať  tak, aby boli v budúcnosti k dispozícii pre potreby oprávnených osôb a inštitúcii.

 

Cena za služby je stanovená podľa vzorca:  množstvo dokumentácie v cm x zákonná doba uloženia x základná cena (podľa dohody).

V prípade, že si vyberiete na dlhodobú úschovu spisov našu firmu:

  • triedenie vykonáme zdarma,
  • prispôsobíme dobu odvozu dokumentov Vašim požiadavkám,
  • ponúkneme Vám nízke ceny so zárukou  dlhodobosti našich služieb,
  • možnosť odpočtu DPH,
  • prijmeme plnú zodpovednosť za prevzatú agendu úpadcu.
Ulož
Použivateľské nastavenia Cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Všetko prijať
Všetko odmietnuť
Joomla
Joomla výber jazyka
Prijať
Odmietnutie