Spoločnosť Slovek, spol. s r.o. už vyše 17 rokov poskytuje svojim zákazníkom efektívne riešenia v oblasti správy registratúry. V rámci svojej činnosti zabezpečujeme:

  • komplexné činnosti v oblasti správy registratúry v našom registratúrnom stredisku,
  • odbornú správu podnikových registratúr v priestoroch zákazníka, dlhodobú úschovu registratúrnych záznamov podnikov v likvidácii a v konkurze,
  • poskytujeme výpisy, odpisy a kópie záznamov zaniknutých firiem pre dôchodkové zabezpečenie bývalých zamestnancov,
  • prepravu registratúrnych záznamov a s ňou spojené manipulačné práce,
  • vypracovanie registratúrneho plánu a poriadku,